Pep akademija

Obuka za opasan teret

OPIS
PEP- Akademija za avijaciju vrši obuku namenjenu osoblju kategorije 1, 3 I 6 koje obavlja poslove u vezi sa transportom opasnog tereta, kao i osoblja kategorije A,B,C koje obavlja poslove transporta opasnog tereta u pošti.
Licenca za ovaj program stručnog osposobljavanja je dobijena 2016.god. od Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, koji je nadležan za sprovođenje same obuke.
Obuku vrše licencirani instruktori sa višegodišnjim iskustvom u avijaciji.

OBUKE
Inicijalna ( osnovna) obuka za kategorije 1,3 i 6 traje pet dana.
Obuka osveženja znanja (refreshment) za kategorije 1,3,6 traje tri dana.

USLOVI ZA UPIS:
- Fotokopija lične karte
- Overena fotokopija diplome o završenom srednjoj skoli ( IV stepen)
- Ukoliko kandidat dolazi na obuku osveženja znanja (refreshment), potrbeno je da uz predhodno navedena dokumenta dostavi i overenu fotokopiju prethodnog sertifikata.

Uplata se vrši na račun 160-393198-02, Banka intesa A.D , Beograd PEP-Akademija za avijaciju d.o.o Ul. Vojvode Vlahovića 35b, 11 000 Beograd Svrha uplate ”Obuka za opasan teret”.


Prijavi se